Integritetspolicy

 

1. Vilka upppgifter samlar vi in och varför?

När du delar med dig av dina personuppgifter till Bakmagasinet gör du detta vid beställning från oss. Detta innebär att du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Bakmagasinet använder bara personlig information som fås direkt från dig, alltså beställning av en produkt. Personuppgifterna används också för att kunna skicka information om leveransstatus. Behandlingen är därmed nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Det är också nödvändigt för att kunna hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Detta för att kunna hjälpa dig med kundtjänstärenden, vilket är vårt berättigade intresse. Vi samlar även in personuppgifterna för att kunna uppfylla vår skyldighet vid reklamationer och garantiärenden enlig lag.

Bakmagasinet använder sig av följande personuppgifter

  • Avsändarens och mottagarens namn och adress
  • Telefonnummer
  • E-mailadress
  • IP-adress
  • Beställningsinformation
  • Betalmetod

Det finns också uppgifter om vilka produkter du har i din wishlist. Vi ser också hur mycket du handlade för och vilket datum och klockslag ordern genomfördes. Du kan själv välja att radera ditt konto eller wishlist, detta kan även utföras av Bakmagasinet om ni så önskar.

Reviews (betyg och kommentarer) loggas på sida och godkänns av Bakmagasinet innan de visas. Detta är valfritt och kan tas bort av Bakmagasinet. En Review (betyg) kan endast lämnas av kunder som har köpt något. 

Dessa uppgifter är nödvändiga för oss att lagra för att kunna leverera din beställning. Du kan välja att registrera dig som kund hos oss eller handla som gäst. Förutom dina personliga uppgifter sparar vi även det användarnamn du registrerade vid skapandet av ett kundkonto. Anledningen till det är att underlätta för dig som kund, för att du inte ska behöva fylla i dina uppgifter på nytt varje gång du lägger en beställning. Dessa uppgifter lagras under den tid beställningen hanteras, samt ifall en retur ska göras. Dessa uppgifter lagras därmed för att kunna följa lagar för skatt, bokföring och produktsäkerhet. Detta innebär att uppgifterna sparas så länge de krävs enligt lag och andra författningar, samt för det syfte de samlades in för. 

 

2. Marknadsföring

I webbshopen finns det rekommendationer för dig om olika produkter. 

 

3. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delas dina personuppgifter med företag som är personpuppgiftsbiträdanden åt oss. Detta innebär företag som logistikföretag och speditörer, alltså transporter, betallösningar (banker, betaltjänstleverantör och kortinlösande företag) Detta gäller även IT-tjänster. Vid misstanke om brott delas personuppgifterna med polis, skatteverket, statliga myndigheter samt andra myndigheter. 

 

4.  Rättigheter för dig som konsument

Du har när som helst rätt att begära ut information om hur vi behandlar dina personuppgifter och även en kopia på personuppgifterna. Du har även rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar, om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för. Tänk på att vi har rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omdelbart radera personuppgifterna. Skyldigheterna avser bokföring, skattelagsstiftning, bank och penningtvättslagsstiftning samt konsumenträttlagsstifning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du kan dessutom när som helst begära att få ditt kundkonto raderat på Bakmagasinet.

Under "kontakta oss" kan du antingen fylla i kontaktformuläret eller kontakta Bakmagasinet via info@bakmagasinet.se

 

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder och kontrollfunktioner för att skydda integriteten och tillgången till dina personuppgifter. 

 

6. Klagomål

Skulle du känna dig missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Du kan även begära att vi rättar dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga.